logo

Profil Peja


Peja

Podgląd

Został zrekrutowany przez nieznanego gracza
Klan: Nie należy
Reputacja: 370.884
Peja zrekrutował 3 graczy
SmoqReputacja: 938.612
PopekReputacja: 87.040
MaTuSReputacja: 19.244

Profil


´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´ ´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´ ´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´PEJA´ ´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´ ´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´ $$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´$$ $$$$$´´´´´´´´$$$$$$´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$´$$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$$$$´$$$$ ´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´$$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$$$$´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´ ´´$$$´´´´´´´$$´´$$$$$$$$´´´´´´´$$$$$$$$$´´$$´´´´´´$$$$´´´´´´´
´´´´´´´$$$$$´´´´´$$´´´$$$$$$$´´´$ ´$´´´$$$$$$$´´´$$´´´´´$$$$$´´´´´´´
´´´´´´$$´´´$$´´´´$$´´´´´$$$´´´´$$$$$´´´´$$$´´´´´$$´´´´$$´´´$ $´´´´´´
´´´´´$$$´´´´$$$$´´$$´´´´´´´´´´$$$´$$$´´´´´´´´´´$$´´$$$$´´´´$$$´´´´´
´´´´$$´´´´´´´´ ´$$$$$$$$´´´´´´´$$$´$$$´´´´´´´´$$$$$$$$´´´´´´´$$´´´´´
´´´´$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$´´´´$$$´$$$´´´´ ´$$$$$$$´´´´´´$$$$$´´´´
´´´´´´$$$$´$$$$$´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´$$$´$$´´´´´´$$$$$$$$$´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$´´$$$´$$´´´´´´´´´´´$$´$$$´´$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$ $$´$$´$$$$$$$$$$$´$$´$$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´$´$$´$´$$´$´$$´$$´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$´$$´$´$$´$´$$´$´$$´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´ ´´´´´´´´´´´´´$$$$$´$$´´´´$$$$$$$$$$$$´´´$$´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´$$$$$$$$$´´´´´´$$´´´´´ ´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´$$$$$$$$$´´´´´´´´
´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´$$$$$$$´´´´´´´´´´´´$$$$$$$´´´´´´´´´´´ ´$$´´´´´´´
´´´´´´´´$$$´´´´´$$$$$´´´´´$$$´´´´´´´´$$$´´´´´$$$$$´´´´´´$$$´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$ $´´´$$$´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$´´´´´´´´´´$$$´´´´$$´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´

------------------------------------------->Peja<--------------------------------------------- ---
________________________________________________________.d888
___________________________ _________________________.d888*`___
_________________________________________________,d888*`___ ____
_______________________________________________,d888`__________
_____________________ ________________________,d888`____________
____________________________________________,d88`___ ___________
__________________________________________,d88`________________
______________ ___________________________,d8`__________________
_______________________________________,d8*__ __________________
_____________________________________,d88*_____________..d**`__
_______ ____________________________,d88`_________..d8*`________
_________________________________,d888 `____..d8P*`_____________
_________________________._____,d8888*8888*`___________________
_______________________,*_____,88888*8P*_______________________
_____________________,*______d8 88888*8b._______________________
___________________,P_______dP__*888.*888b.___________________ _
_________________,8*________8____*888__`**88888b.______________
_______________,dP______ __________*88___________*88b.__________
______________d8`__________________*8b_______________*8 b.______
____________,d8`____________________*8.__________________*88b._
___________d8P___ ____________________88._______________________
_________,88P________________________888________ _______________
________d888*_______.d88P____________888_______________________
_______d88 88b..d888888*______________888_______________________
_____,888888888888888b.______________888_ ______________________
____,8*;88888P*****788888888ba.______888_______________________
___ ,8;,8888*________`88888*_________d88*_______________________
___)8e888*__________,88888be._____ __888________________________
__,d888`___________,8888888***_____d888________________________ _,d88P`___________,8888888Pb._____d888`________________________
_888*____________,88888888* *___.d8888*_________________________
_`88____________,888888888____.d88888b____________________ _____
__`P___________,8888888888bd888888*____________________________
_______________d8888 88888888d888*______________________________
_______________8888888888888888b.__________________ ____________
_______________88*._*88888888888b.________.db__________________
_____________ __`888b.`8888888888888b._.d8888P__________________
________________**88b.`*88888888888888888888 88b..._____________
_________________*888b.`*8888888888P***7888888888888e.________
_______ ___________88888b.`********.d8888b**`88888P*___________
__________________`888888b_____.d888888 88888**`8888.___________
___________________)888888.___d888888888888P___`8888888b.______
_ _________________,88888*____d88888888888**`____`8888b_________
_________________,8888*____.8888 888888P`_________`888b.________
________________,888*______888888888b...__________`888P88b.____
_______.db.___,d88*________88888888888888b_________`8888_______
___,d888888b.8888`_______ __`*888888888888888888P`___`888b._____
__/*****8888b**`______________`***8888P*``8888`_______`8 888b.__
_______/**88`_________________.ed8b..__.d888P`__________`88888_
__________________ __________d8**888888888P*_______________`88b_
___________________________(*``,d8888***`________ ___________`88
______________________________(*`_____________________________

__ ___ ___ ___ __ ___###___ __ __ __ __ __ __ __ __ _
_ _ __ __ ____ __ __ __###__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__#__ __ __ ___ _____#####__ __ __ __ _____#__ __ _ _
_ _##_ __ __ __ _____#####__ __ __ __ _ __##_ __ _ _ _
_ _ _###__ __ __ __ __#####_ __ __ __ _ _###_ __ __ __
_ _ __#####_ __ __ _ _#####_ __ _ _ _#####_ __ __ __ _
_ _ _ _#######_ _ _ _#####_ _ _ _#######_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ __#######_ _ _##### _ _#######_ __ __ __ __ __
_ _ _ _ _ _ __#####_ _ _###_ _#####_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_#######_ _ ___###__###__###_ _ __#######_ _ __ _
_ _ _ _########__ __##_#_##__ __########_ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _#### ####_### #### ####_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _###_#_###_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _#####_ _#_ _#####_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___#_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


__________________________________________#
___________________#__________________________#
____________________#__#_________________ _______#
________________#___#___#_________________#_______#
_______________#____#_____#__ ____________#__________#
______________#___##___________________####__________#
__________ ____###__________________________#__________#
____________#______________________________#_____ _____#
_________#______________________________________________#
_________________________ _______________________________#
______#________________________________________________#
_____#_______________________________###_______________#
_____##_________##__________#########_ _________________#
_____##########________############________________#_#
_____#######____ ___#############____________________#_#
_____#__#__________________##_______________________#_#
_______________________________________________________#
_____#___________________#______ ______________________
___#####__________________###________________________
__##########_ _______________#___#_____________________
_#_########__________________________________________ _
_#____###_____________________________________________
_#_____#_________________________ _____________________
_#_____#___________________________________#______#
______###_______ _________________________##___________
_____#____##_______________________###________________ ___#_####___###_______________###_____________________
__________________#############_____ __________________
_______________________________##_____________________
________________ __________________#__________________:]

KC ;*;* <333ZANIM MNIE ZAATAKUJESZ WCIŚNIJ ( ctrl+z ) <----- ZOBACZ JAKIE MAM STATY...


:)

Statystyki

LVL: 48
Atak:
(56)
Prędkość:
(56)
Opancerzenie:
(56)
Sterowność:
(60)
Doświadczenie
1992/2880 (69%)

Ranking

Dni w grze:3570
Pozycja w rankingu (reputacja):979
Zwerbowanych przez link:2
Walk:1179
Wygrane:564
Przegrane:615
Wygrane złoto podczas walk:327.240 złota
Stracone złoto podczas walk:307.754 złota

Copyright © by SpaceAdventure v2

Projektowanie stron internetowych